Przez setki lat ludzie byli zdolni jedynie do subiektywnego określania temperatury danego ciała lub procesu jako zimno lub gorąco. Wynalezienie pierwszego obiektywnego miernika temperatury opartego na zjawisku rozszerzalności cieplnej powietrza przez Galileusza ok. 1593 roku zapoczątkowało rozwój techniki pomiaru temperatury.

Wraz z rozwojem przemysłu temperatura stała się jednym z najważniejszych parametrów determinujących różne procesy technologiczne a co za tym idzie jej dokładny pomiar nabrał ogromnego znaczenia.

Aktualnie technika pomiaru temperatury to setki różnych wysoce specjalistycznych czujników i różne metody pozwalające na dokładny pomiar temperatury w różnych warunkach.

Oferujemy państwu pełną gamę czujników rezystancyjnych, termopar oraz kable kompensacyjne. Możemy zaprojektować i wyprodukować czujnik wraz z całym osprzętem dostosowanym do Państwa aplikacji.

Poza tym oferujemy system do diagnostyki temperatury modułów HV w samochodach hybrydowych i elektrycznych oraz czujniki wraz z armaturą specjalnie zaprojektowane dla przemysłu przetwórstwa plastiku.