Ze względu na ogólne bezpieczeństwo ludzi, systemy CCTV są bardzo rozpowszechnione na platformach wiertniczych i statkach specjalnych. Systemy monitoringu, audiowizualne systemy interkomu są aktualnie standardem. Kable do tych systemów przeważnie są konstrukcjami specjalnymi dopasowanymi do danego systemu a przez to są trudno dostępne. Mamy w ofercie całkiem szeroki zakres kabli hybrydowych CCTV w wykonaniach morskich zgodnych z NEK606 a jeśli nie będziemy mieli gotowego rozwiązania to takie zaprojektujemy. Zawsze prosimy o kontakt.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem prosimy o kontak za pomocą formularza lub bezpośrednio: